Čištění vrtu

Čištění vrtů je důležité pro udržení kvality vody, prodloužení životnosti čerpacího zařízení a bezproblémového užívání .

 

Závady vrtaných studní / vrtů:

• Znečištěná voda

• Neprůchodnost potrubí /poškození

• Pohyb hornin – deformace vystrojení

• Chybně vystrojený vrt – bez pažení, malý průměr, neobsypaný vrt kačírkem,

• Porucha čerpadla nebo jeho zavěšení.- zanešené čerpadlo,zpětná klapka,hladinové senzory

• Netěsnost vrtu.- do vrtu se dostává povrchová voda


 

Postup při čištění vrtané studny / vrtu:

1. Demontáž čerpadla z vrtu

2. Změření hladiny vody a hloubky vrtu před čištěním

3. Čištění vrtu speciálním kartáčem vyčistíme stěny pláště, hlavně perforace v potrubí a rozrušíme sediment na dně vrtu. Tento postup odstraní ze stěny potrubí usazeniny písku, jílu a oxidů kovů.

4. Pomocí airliftu rozvíříme usazeniny na dně vrtu a provzdušníme perforace a obsyp kačírkem pro lepší regeneraci přítoků. Po provedení těchto úkonů získáme plný výkon a zlepšíme kvalitu vstupní vody do vrtu.

5. Odčerpání kalů z vrtu speciálním čerpadlem.

6. Čerpání vody z vrtu do doby než teče čistá voda .

7. Změření hloubky vrtu po čištění.

8. Vyčištění a dezinfekce čerpacího zařízení.

9. Montáž čerpadla zpět do vrtu.

10. Dezinfekce

Přijedeme za Vámi kamkoliv.

Čištění vrtaných studní - vrtů provádíme po celé ČR. Zavolejte nám a domluvte se s námi na vyčištění právě Vašeho vrtu. Domluvíme se na ceně a termínu a následně Vaš vrt v dohodnutém termínu a rozsahu vyčistíme.

Pro vytvoření cenové nabídky a rychlejší komunikaci použijte formulář na této stránce.