Čištění studny

   Pravidelnou údržbou a čištěním studny si zajistíme kvalitu vody a zamezíme vytvoření nevhodného prostředí pro vodu ve studni, kterou používáme.

Údržba závisí na kvalitě vody a stavu studny.

  Vprvní řadě je důležité zamezit padání nečistot do studny, která potom vodu kazí včetně zatékání povrchové vody.

  Při čištění jde o odstranění sedimentů ze dna. Očištění stěn studny, odstranění skorodovaných nebo nepoužívaný hadic, trubek apod. U skruží vyspárování podle potřeby. Zásyp dna čistým kačírkem frakce 16/22. Vyčištění a kontrola, případně výměna sacího koše, zpětné klapky nebo čerpadla. Zkontrroluje zákryt studny zda není poškozený a je správně usazený.

  Velice důležitou součástí celého čištění je dezinfekce stěn,dna i čerpacího zařízení. Důležitá je i dezinfekce celého systému v objektu.

Revize

  Při čištění zároveň technik provede tzv.revizi, při čemž zjistí závady a navrhne jejich odstranění, které zaznamená do zprávy.

Studnu je třeba kontrolovat a to alespoň 2x do roka, před zimou a na jaře

Ujistěte se, že nedochází k prosakování povrchové vody do studny.

Pravidelně provádějte analízu vody akreditovanou laboratoří.

Pracovní postup při čištění studně:

1. Vyčerpání vody ze studny.

2. Ruční odstranění sedimentů.

3. Vyčištění studny vysokotlakým strojem včetně poklopu

4. Zásyp dna kačírkem

5. Kontrola sacího koše, výměna dle potřeby. Vyčištění a dezinfekce čerpacího zařízení

6. Vyspárování skruží studny

7. Opakované čerpání vody ze studny dle potřeby.

8. Dezinfekce studny

 

 

Přijedeme za Vámi kamkoliv.

  Čištění kopaných studní provádíme po celé ČR. Zavolejte nám a domluvte se s námi na vyčištění právě té Vaší studny. Domluvíme se na ceně a termínu a následně Vaši studnu v dohodnutém termínu a rozsahu vyčistíme.


Pro vytvoření cenové nabídky a rychlejší komunikaci použijte formulář na této stránce.